Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Bomberos A Coruña
-Bomberos Álava
-Bomberos Albacete
-Bomberos Alicante
-Bomberos Almeria
-Bomberos Asturias
-Bomberos Ávila
-Bomberos Baleares
-Bomberos Barcelona
-Bomberos Burgos
-Bomberos Cantabria
-Bomberos Castellón
-Bomberos Ciudad Real
-Bomberos Córdoba
-Bomberos Cuenca
-Bomberos Girona
-Bomberos Granada
-Bomberos Guipúzcoa
-Bomberos Huesca
-Bomberos Jaén
-Bomberos León
-Bomberos Lleida
-Bomberos Lugo
-Bomberos Madrid
-Bomberos Málaga
-Bomberos Murcia
-Bomberos Navarra
-Bomberos Palencia
-Bomberos Pontevedra
-Bomberos Salamanca
-Bomberos Segovia
-Bomberos Sevilla
-Bomberos Soria
-Bomberos Tarragona
-Bomberos Teruel
-Bomberos Toledo
-Bomberos Valencia
-Bomberos Valladolid
-Bomberos Vizcaya
-Bomberos Zamora
-Bomberos Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Bomberos » Oposiciones a Bomberos de Cataluña » Oposicio per Bomber

Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones

Oposicio per Bomber

Nombre : Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Mas informacion sobre Oposicio per Bomber    

Bien !!! ¿Puedo ayudarte a saber mas sobre esta Oposición?

Para recibir mas INFORMACION TOTALMENTE GRATUITA sobre Oposicio per Bomber, rellena y envía el siguiente formulario. Si prefieres llámanos al 900 535 019

Más información acerca de
Oposicion: Oposicio per Bomber - Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Nombre *
Apellidos *
Teléfono * 9 digitos
E-mail *
Cp *
Provincia *
Pais *
Comentarios
Deseo recibir información en mi e-mail o teléfono de forma gratuita.

Al presionar ENVIAR estás aceptando expresamente la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

 
 

Oposicio per Bomber

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposicio per Bomber    
Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposicio per Bomber    

Oposicio per Bomber


Está dirigido a...

Aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, deseen superar con éxito las oposiciones per Bomber

Requisitos de la Oposición

REQUISITS

- Ser espanyol o membre d’algún estat membre de la Unió Europea
- Tenir 18 anys d’edat
- Tenir el títol de Graduat Escolar
- Tenir el carnet de conduir B i C

Exclusions mèdiques:

1. Constitució física.
Serà excloent un índex de massa corporal de Quetelet inferior a 20 i superior a 30, per a homes; i inferior a 18,7 i superior a 28,8 per a dones. L’índex de massa corporal es calcula mitjançant l’índex de Quetelet = pes (en kg) dividit
(/) per l’alçada al quadrat en metres (m2).

2. Oftalmologia.
S’ha de tenir, si cal amb lents correctores, una agudesa visual binocular d’almenys 0,5.
Retinopatia (s’admet la corioretinitis central serosa).
Retinosi pigmentària.
Hemeralopia.
Hemianòpsia.
Diplopia.
Glaucoma no controlat.
Subluxació del cristal•lí.

3. Otorinolaringologia.
Mesurament de l’agudesa auditiva:
No s’admetrà audiòfon. L’agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s’admetrà cap grau d’hipoacúsia superior al 35%.
Vertigen perifèric.

4. Aparell locomotor. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin
o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Especialment, les afeccions dels músculs o del sistema nerviós central o perifèric que produeixin deficiència motora o de manca de coordinació als membres superiors, o pèrdua de força ostensible: s’haurà de disposar a les mans de força muscular no inferior a 30 quilograms a la mà dominant i 25 quilograms a la no dominant, per a homes; i 25 quilograms i 20 quilograms, respectivament, per a dones, mesurant-se amb l’estenòmetre Block.

5. Aparell digestiu.
Cirrosi.
Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.
Hepatopaties cròniques.
Pancreatitis crònica.

6. Aparell cardiovascular.
Hipertensió arterial no controlada. Hipotensió simptomàtica.
Insuficiència cardíaca.
Haver patit infart de miocardi i/o angina de pit.
Coronariopaties.

7. Aparell respiratori.
Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.
Disminució del VEMS per sota del 80%. MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).
Asma.
Hiperreactivitat bronquial.
Atelèctasi.
Emfisema.

8. Sistema nerviós central.
Parkinson, corea o bal•lisme.
Epilèpsia i quadres convulsius o espàstics per altres causes.
Tremolor intencional o de grans oscil•lacions.
Tots els processos que produeixin moviments amplis de cap, tronc i extremitats.

9. Alteracions psiquiàtriques de base. Afectats de retard mental greu, que alteri o deteriori de forma notable la personalitat.
Tota psicosis, fins i tot aquella en fase de millora temporal.
Tot procés neuròtic suficientment intens per
estimar perillós l’ús, maneig i tinença d’armes de foc.

10. Pell i fàneres.
Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que a criteri del tribunal limitin o s’agreugin amb el treball d’agent auxiliar.
Tatuatges que siguin visibles amb l’uniforme.

11. Altres processos patològics que impedeixin les funcions normals d’bombero.
Diabetis tipus I o II no controlades.
Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes no controlades.
Insuficiència renal crònica no controlada.
Malalties renals evolutives no controlades.
Manca d’un ronyó amb funció renal descompensada.

12. Alcoholisme i toxicomanies. Es podran fer proves analítiques que indiquin dependència alcohòlica (VCM/CGT) o consum de drogues, substàncies psicotròpiques o estupefaents que siguin detectables en el moment de reconeixement.

Temario de la Oposición

TEMARI


Temes comuns relatius a la Constitució, Corporacions Locals, Comunitat Autònoma i procediment Administratiu.

Temes de caràcter práctic, relatius a la naturalesa del foc, als diferents agents extintors, incendis forestals, primers auxilis i protecció civil

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Bomberos A Coruña
Bomberos Álava
Bomberos Albacete
Bomberos Alicante
Bomberos Almeria
Bomberos Asturias
Bomberos Ávila
Bomberos Baleares
Bomberos Barcelona
Bomberos Burgos
Bomberos Cantabria
Bomberos Castellón
Bomberos Ciudad Real
Bomberos Córdoba
Bomberos Cuenca
Bomberos Girona
Bomberos Granada
Bomberos Guipúzcoa
Bomberos Huesca
Bomberos Jaén
Bomberos León
Bomberos Lleida
Bomberos Lugo
Bomberos Madrid
Bomberos Málaga
Bomberos Murcia
Bomberos Navarra
Bomberos Palencia
Bomberos Pontevedra
Bomberos Salamanca
Bomberos Segovia
Bomberos Sevilla
Bomberos Soria
Bomberos Tarragona
Bomberos Teruel
Bomberos Toledo
Bomberos Valencia
Bomberos Valladolid
Bomberos Vizcaya
Bomberos Zamora
Bomberos Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Bombero de Murcia

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
¿Quieres saber más sobre esta oposición? Solicita información gratis
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas