Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Auxiliar Administrativo A Coruña
-Auxiliar Administrativo Álava
-Auxiliar Administrativo Albacete
-Auxiliar Administrativo Alicante
-Auxiliar Administrativo Almeria
-Auxiliar Administrativo Asturias
-Auxiliar Administrativo Ávila
-Auxiliar Administrativo Badajoz
-Auxiliar Administrativo Baleares
-Auxiliar Administrativo Barcelona
-Auxiliar Administrativo Burgos
-Auxiliar Administrativo Cáceres
-Auxiliar Administrativo Cádiz
-Auxiliar Administrativo Cantabria
-Auxiliar Administrativo Castellón
-Auxiliar Administrativo Ciudad Real
-Auxiliar Administrativo Córdoba
-Auxiliar Administrativo Cuenca
-Auxiliar Administrativo Girona
-Auxiliar Administrativo Granada
-Auxiliar Administrativo Guadalajara
-Auxiliar Administrativo Guipúzcoa
-Auxiliar Administrativo Huelva
-Auxiliar Administrativo Huesca
-Auxiliar Administrativo Jaén
-Auxiliar Administrativo La Rioja
-Auxiliar Administrativo Las Palmas
-Auxiliar Administrativo León
-Auxiliar Administrativo Lleida
-Auxiliar Administrativo Lugo
-Auxiliar Administrativo Madrid
-Auxiliar Administrativo Málaga
-Auxiliar Administrativo Murcia
-Auxiliar Administrativo Navarra
-Auxiliar Administrativo Ourense
-Auxiliar Administrativo Palencia
-Auxiliar Administrativo Pontevedra
-Auxiliar Administrativo Salamanca
-Auxiliar Administrativo Segovia
-Auxiliar Administrativo Sevilla
-Auxiliar Administrativo Soria
-Auxiliar Administrativo Tarragona
-Auxiliar Administrativo Tenerife
-Auxiliar Administrativo Teruel
-Auxiliar Administrativo Toledo
-Auxiliar Administrativo Valencia
-Auxiliar Administrativo Valladolid
-Auxiliar Administrativo Vizcaya
-Auxiliar Administrativo Zamora
-Auxiliar Administrativo Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Auxiliares Administrativos Local » Oposiciones a Auxiliar Administrativo de Cataluña » Oposiciones a Auxiliar Administratiu de la Generalitat (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

AULA CAT

Oposiciones a Auxiliar Administratiu de la Generalitat (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Nombre : AULA CAT
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar

Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Auxiliar Administratiu de la Generalitat (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)
Llama al 900 535 019 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Auxiliar Administratiu de la Generalitat (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Auxiliar Administratiu de la Generalitat (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)


Está dirigido a...

- A aquelles persones que no tenen molt definit el seu futur, estan parades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

- A aquelles persones, els estudis de les quals sempre hagin estat orientats a la formació professional de la branca administrativa.

- També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

Introducció:

De manera periòdica es convoquen centenars de places per cobrir llocs d auxiliar administratiu en diferents departaments que té la Generalitat a cada província. Si alguna vegada has pensat a treballar per a un organisme públic no ho dubtis, ara és el moment de fer-te funcionari públic i dir adéu a la inestabilitat laboral i econòmica.

Aconsegueix una plaça com a Auxiliar Administratiu per a les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Tens moltes possibilitats d obtenir una plaça fixa, i assegurar-te el teu futur.

Les tasques per les quals has d estar preparat per accedir a aquestes places són: l atenció telefònica, mecanografiat de tot tipus de documents, arxiu i registre, utilització de terminals i altres funcions requerides.

Cada any hi ha de places convocades pels Organismes Públics. Tens l oportunitat d aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:

Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
Jornada laboral contínua.
Salari aproximat de 1200 € / mes.
Excedències, dies d assumptes propis.
Possibilitat de promoció interna.


Descripció:

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions d Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El Mètode de formació d Aulacat, t ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.


Programa Formatiu:

El curs preparatori per a l oposició d Auxiliar Administratiu de la Generalitat s imparteix en modalitat online. El punt fort d aquest mètode de preparació és que podràs decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar. L eina per dur a terme aquesta formació és el Campus Virtual, la plataforma educativa que nostra web posa a la disposició dels alumnes i a través de la qual seguiràs el teu estudi i t informaràs de les convocatòries properes, a més de que potenciarà l acostament amb el tutor i farà més fàcil la relació entre el centre i l alumne.

El sistema d estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. El tutor online dissenya un pla d estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
2. El tutor online planifica i exposa els objectius d estudi que l alumne ha d aconseguir.
3. L alumne treballa el tema planificat des de casa.
4. El tutor online resol tots aquells dubtes que l alumne plantegi sobre el material treballat.
5. L alumne realitza una prova d avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

A més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d estudis totalment personalitzat a les necessitats de cada alumne i seguiment personalitzat durant tot el curs amb assessors pedagògics i professors experts en les matèries.
Avaluació contínua, que t ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les manques formatives per poder millorar-les.
Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l aplicabilitat dels coneixements apresos.
Metodologia asíncrona i guiada: el tutor guiarà i orientarà als alumnes durant tota la seva formació adaptant les estratègies educatives en cada cas concret, respectant el ritme d aprenentatge de cada alumne. Comunicació interactiva amb el tutor a través del Campus Virtual i de les Aules de debat i discussió.
Resolució de tots els dubtes que et puguin sorgir durant l estudi en un termini màxim de 24 hores.
Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixen. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves.


Requisitos de la Oposición

- Tenir la nacionalitat espanyola o d algun dels Estats membres de la Unió Europea.
- Haver complert 16 anys i no superar l edat de jubilació.
- Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en AIXÒ, equivalent o superior.
- No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.
- No estar en curs de cap causa legal d incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.
- No sofrir cap defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

Temario de la Oposición

DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA.

Tema 1 Constitució. Drets i garanties constitucionals.
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.

Tema 2. Institucions estatals i organització territorial de l Estat
El cap d Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals.

Tema 3. L Estatut d autonomia de Catalunya.
Estatut d autonomia de Catalunya: concepte, contingut Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. *Competéncias de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 4. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l Audiovisual de Catalunya.


ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU.

Tema 5. Administració pública i ciutadania.
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 6. Organització de l Administració de la Generalitat. Principis de l organització administrativa.
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d òrgans. L Administració institucional o instrumental. L organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.

Tema 7. L acte administratiu.
L acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

Tema 8. El procediment administratiu.
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.

Tema 9. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l Administració.
Revisió dels actes administratius. Revisió d ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte, responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 10. Els contractes del sector públic.
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L òrgan de contractació a l Administració de la Generalitat Requisits per contractar amb el sector públic.

Tema 11. Procediment de la contractació administrativa.
L expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L adjudicació del contracte.

Tema 12. Gestió del patrimoni de la Generalitat. L activitat administrativa de foment.
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l activitat de l administració pública. L activitat de foment.


GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.

Tema 13. Estructura i ordenació de l ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registri General de Personal.

Tema 14. Accés a l ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Tema 15. Drets i deures del personal al servei de l Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d igualtat d oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 16. Règim del personal laboral de l Administració de la Generalitat.
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.


GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA.

Tema 17. la comptabilitat pública.
La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya. La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Tema 18. El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Tema 19. El pressupost per programes.
El pressupost per programes: concepte i característiques.
L estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Tema 20. L execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l estat de despeses. Execució de l estat d ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.


ORGANITZACIÓ DEL TREBALL.

Tema 21. Les administracions públiques i la societat de la informació.
Protecció de dades de caràcter personal. Les administracions públiques i la societat de la informació. L administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de recolzo en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 22. Organització i qualitat.
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l Administració pública.

Tema 23. Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 24. Tractament i gestió de la documentació.
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 25. Els documents administratius.
Redacció de documents administratius i *tipologia de documents.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Auxiliar Administrativo A Coruña
Auxiliar Administrativo Álava
Auxiliar Administrativo Albacete
Auxiliar Administrativo Alicante
Auxiliar Administrativo Almeria
Auxiliar Administrativo Asturias
Auxiliar Administrativo Ávila
Auxiliar Administrativo Badajoz
Auxiliar Administrativo Baleares
Auxiliar Administrativo Barcelona
Auxiliar Administrativo Burgos
Auxiliar Administrativo Cáceres
Auxiliar Administrativo Cádiz
Auxiliar Administrativo Cantabria
Auxiliar Administrativo Castellón
Auxiliar Administrativo Ciudad Real
Auxiliar Administrativo Córdoba
Auxiliar Administrativo Cuenca
Auxiliar Administrativo Girona
Auxiliar Administrativo Granada
Auxiliar Administrativo Guadalajara
Auxiliar Administrativo Guipúzcoa
Auxiliar Administrativo Huelva
Auxiliar Administrativo Huesca
Auxiliar Administrativo Jaén
Auxiliar Administrativo La Rioja
Auxiliar Administrativo Las Palmas
Auxiliar Administrativo León
Auxiliar Administrativo Lleida
Auxiliar Administrativo Lugo
Auxiliar Administrativo Madrid
Auxiliar Administrativo Málaga
Auxiliar Administrativo Murcia
Auxiliar Administrativo Navarra
Auxiliar Administrativo Ourense
Auxiliar Administrativo Palencia
Auxiliar Administrativo Pontevedra
Auxiliar Administrativo Salamanca
Auxiliar Administrativo Segovia
Auxiliar Administrativo Sevilla
Auxiliar Administrativo Soria
Auxiliar Administrativo Tarragona
Auxiliar Administrativo Tenerife
Auxiliar Administrativo Teruel
Auxiliar Administrativo Toledo
Auxiliar Administrativo Valencia
Auxiliar Administrativo Valladolid
Auxiliar Administrativo Vizcaya
Auxiliar Administrativo Zamora
Auxiliar Administrativo Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Auxiliar Administrativo Andalucia

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas