Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Auxiliar Administrativo A Coruña
-Auxiliar Administrativo Álava
-Auxiliar Administrativo Albacete
-Auxiliar Administrativo Alicante
-Auxiliar Administrativo Almeria
-Auxiliar Administrativo Asturias
-Auxiliar Administrativo Ávila
-Auxiliar Administrativo Badajoz
-Auxiliar Administrativo Baleares
-Auxiliar Administrativo Barcelona
-Auxiliar Administrativo Burgos
-Auxiliar Administrativo Cáceres
-Auxiliar Administrativo Cádiz
-Auxiliar Administrativo Cantabria
-Auxiliar Administrativo Castellón
-Auxiliar Administrativo Ciudad Real
-Auxiliar Administrativo Córdoba
-Auxiliar Administrativo Cuenca
-Auxiliar Administrativo Girona
-Auxiliar Administrativo Granada
-Auxiliar Administrativo Guadalajara
-Auxiliar Administrativo Guipúzcoa
-Auxiliar Administrativo Huelva
-Auxiliar Administrativo Huesca
-Auxiliar Administrativo Jaén
-Auxiliar Administrativo La Rioja
-Auxiliar Administrativo Las Palmas
-Auxiliar Administrativo León
-Auxiliar Administrativo Lleida
-Auxiliar Administrativo Lugo
-Auxiliar Administrativo Madrid
-Auxiliar Administrativo Málaga
-Auxiliar Administrativo Murcia
-Auxiliar Administrativo Navarra
-Auxiliar Administrativo Ourense
-Auxiliar Administrativo Palencia
-Auxiliar Administrativo Pontevedra
-Auxiliar Administrativo Salamanca
-Auxiliar Administrativo Segovia
-Auxiliar Administrativo Sevilla
-Auxiliar Administrativo Soria
-Auxiliar Administrativo Tarragona
-Auxiliar Administrativo Tenerife
-Auxiliar Administrativo Teruel
-Auxiliar Administrativo Toledo
-Auxiliar Administrativo Valencia
-Auxiliar Administrativo Valladolid
-Auxiliar Administrativo Vizcaya
-Auxiliar Administrativo Zamora
-Auxiliar Administrativo Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Auxiliares Administrativos Local » Oposiciones a Auxiliar Administrativo de Cataluña » Oposiciones a Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

AULA CAT

Oposiciones a Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Nombre : AULA CAT
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar

Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)
Llama al 900 535 019 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)


Está dirigido a...

- A aquelles persones que no tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.
- A aquelles persones, les quals els seus estudis sempre han estat orientats a la formació professional de la branca administrativa.
- També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

De manera periòdica es convoquen milers de places per a cobrir llocs d auxiliar administratiu en organismes locals. Si alguna vegada has pensat en treballar en un Ajuntament, Diputació, en un Consell Comarcal o per un organisme públic no ho dubtis ara és el moment de fer-te funcionari públic i dir adéu a la inestabilitat laboral i econòmica.

Les tasques per a les quals has d estar preparat per accedir a aquestes places són: l atenció telefònica, Mecanografiat de tot tipus de documents, Arxiu i Registre, Utilització de terminals i altres funcions requerides.

Si vols rebre més informació posa t en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt.

Cada any hi ha places lliures convocades pels Organismes Públics. Tens l oportunitat d aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:

Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
Jornada laboral contínua.
Salari aproximat de 1200 € / mes.
Excedències, dies d assumptes propis.
Possibilitat de promoció interna.


Descripció:

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions d Auxiliar Administratiu de les corporacions locals, i altres entitats públiques, ja que contenen els temes generals que en aquest tipus d oposicions es poden trobar.

El Mètode de formació Aulacat, t ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.


Programa Formatiu:

La preparació per a l’oposició d Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals en modalitat semipresencial permet als alumnes estudiar còmodament des de casa, al seu ritme i amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

El sistema d’estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. El preparador dissenya un pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
2. El preparador planifica i exposa els objectius d’estudi que l’alumne ha d’assolir.
3. L’alumne treballa el tema planificat des de casa.
4. Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l’alumne plantegi sobre el material treballat.
5. L’alumne realitza una prova d’avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.


A més a més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.
Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l’alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d’estudi.
Avaluació continua durant tot el curs que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apresos.
Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixen. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d’entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves.
Titulació: Diploma acreditatiu de la preparació de 800hores de l’oposició.

Requisitos de la Oposición

- Tenir la nacionalitat espanyola o d algun dels Estats membres de la Unió Europea.
- Haver complert 16 anys i no superar l edat de jubilació.
- Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en ESO, equivalent o superior.
- No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.
- No estar en curs de cap causa legal d incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.
- No patir cap defecte físic o psíquic que impedeixi el cumpliment de les funcions corresponents.

Temario de la Oposición

ORGANITZACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA.

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.
Tema 3. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial.
Tema 4. L Administració Pública en l ordenament espanyol. Administracions de l Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.
Tema 5. Principis d actuació en l administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l organització administrativa a la Llei 30/1992. Sotmetiment de l administració a la llei i el dret.
Tema 6. Organització territorial de l Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
Tema 7. L Estatut d autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

DRET ADMINISTRATIU.

Tema 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.
Tema 9. L Administrat: concepte i classes. La capacitat de l administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l administrat. Peticions i sol•licituds. Col•laboració i participació dels ciutadans amb l administració. L interessat.
Tema 10. L acte administratiu: concepte, classes i elements de l acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul•lables i irregulars. Execució dels actes.
Tema 11. El procediment administratiu. Significat del procediment. Principis generals. Fases.
El procediment administratiu derivat de l organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Tema 12. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l àmbit local. El recurs contenciós administratiu.
Tema 13. La contractació administrativa en l esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
Tema 14. Formes de l acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.
Tema 15. El Domini Públic. El Patrimoni Privat de l Administració.
Tema 16. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.
Tema 17. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.
Annex: Documents administratius.

RÈGIM LOCAL.

Tema 18. L Administració Local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L organització comarcal de Catalunya.
Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans. Règims especials provincials.
Tema 20. El Municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.
Tema 21. El Municipi: elements. El terme municipal. La població. L empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.
Tema 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d àmbit territorial inferior al municipi.
Tema 23. Procediment administratiu local. El registre d entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
Tema 24. Funcionament dels òrgans col•legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d acords.
Tema 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d elaboració i aprovació. Les llicències.
Tema 26. La Funció Pública Local i la seva organització. L oferta pública d ocupació. Sistemes de selecció.
Tema 27 Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.
Tema 28. Els béns de les entitats locals.
Tema 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.
Tema 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.
Tema 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
Tema 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització.

SISTEMES D INFORMACIÓ.

Tema 33 Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació.
Tema 34. Atenció al públic. Acollida i informació a l administrat. Els serveis d informació administrativa.
Tema 35. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l aixiu. Classes d arxiu: ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. Especial consideració a 1 arxiu de gestió.
Tema 36. L automatització d oficines. Conceptes i aplicacions. Sistemes fïsics i lògics. Arxiu i agenda electrònica.
Tema 37. El concepte d informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.
Tema 38. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades 1 telemàtica.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Auxiliar Administrativo A Coruña
Auxiliar Administrativo Álava
Auxiliar Administrativo Albacete
Auxiliar Administrativo Alicante
Auxiliar Administrativo Almeria
Auxiliar Administrativo Asturias
Auxiliar Administrativo Ávila
Auxiliar Administrativo Badajoz
Auxiliar Administrativo Baleares
Auxiliar Administrativo Barcelona
Auxiliar Administrativo Burgos
Auxiliar Administrativo Cáceres
Auxiliar Administrativo Cádiz
Auxiliar Administrativo Cantabria
Auxiliar Administrativo Castellón
Auxiliar Administrativo Ciudad Real
Auxiliar Administrativo Córdoba
Auxiliar Administrativo Cuenca
Auxiliar Administrativo Girona
Auxiliar Administrativo Granada
Auxiliar Administrativo Guadalajara
Auxiliar Administrativo Guipúzcoa
Auxiliar Administrativo Huelva
Auxiliar Administrativo Huesca
Auxiliar Administrativo Jaén
Auxiliar Administrativo La Rioja
Auxiliar Administrativo Las Palmas
Auxiliar Administrativo León
Auxiliar Administrativo Lleida
Auxiliar Administrativo Lugo
Auxiliar Administrativo Madrid
Auxiliar Administrativo Málaga
Auxiliar Administrativo Murcia
Auxiliar Administrativo Navarra
Auxiliar Administrativo Ourense
Auxiliar Administrativo Palencia
Auxiliar Administrativo Pontevedra
Auxiliar Administrativo Salamanca
Auxiliar Administrativo Segovia
Auxiliar Administrativo Sevilla
Auxiliar Administrativo Soria
Auxiliar Administrativo Tarragona
Auxiliar Administrativo Tenerife
Auxiliar Administrativo Teruel
Auxiliar Administrativo Toledo
Auxiliar Administrativo Valencia
Auxiliar Administrativo Valladolid
Auxiliar Administrativo Vizcaya
Auxiliar Administrativo Zamora
Auxiliar Administrativo Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Auxiliar Administrativo Andalucia

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas