Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Bomberos A Coruña
-Bomberos Álava
-Bomberos Albacete
-Bomberos Alicante
-Bomberos Almeria
-Bomberos Asturias
-Bomberos Ávila
-Bomberos Baleares
-Bomberos Barcelona
-Bomberos Burgos
-Bomberos Cantabria
-Bomberos Castellón
-Bomberos Ciudad Real
-Bomberos Córdoba
-Bomberos Cuenca
-Bomberos Girona
-Bomberos Granada
-Bomberos Guipúzcoa
-Bomberos Huesca
-Bomberos Jaén
-Bomberos León
-Bomberos Lleida
-Bomberos Lugo
-Bomberos Madrid
-Bomberos Málaga
-Bomberos Murcia
-Bomberos Navarra
-Bomberos Palencia
-Bomberos Pontevedra
-Bomberos Salamanca
-Bomberos Segovia
-Bomberos Sevilla
-Bomberos Soria
-Bomberos Tarragona
-Bomberos Teruel
-Bomberos Toledo
-Bomberos Valencia
-Bomberos Valladolid
-Bomberos Vizcaya
-Bomberos Zamora
-Bomberos Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones por Regiones » Oposiciones Barcelona » Oposiciones a Bombers de Catalunya

MasterD

Oposiciones a Bombers de Catalunya

Nombre : MasterD
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Mas informacion sobre Oposiciones a Bombers de Catalunya    

Bien !!! ¿Puedo ayudarte a saber mas sobre esta Oposición? A través de Buscaoposiciones.com puedes ponerte en contacto con MasterD.

Para recibir mas INFORMACION TOTALMENTE GRATUITA sobre Oposiciones a Bombers de Catalunya, rellena y envía el siguiente formulario y tu petición será remitida directamente al centro y el tutor del programa se pondrá en contacto contigo para aclararte cualquier duda y facilitarte toda la información que necesites. Si prefieres llámanos al 900 535 019

Más información acerca de
Oposiciones a Bombers de Catalunya
Nombre *
Apellidos *
F. Nacimiento *
Teléfono * 9 digitos
E-mail *
Cód. Postal *
Provincia *
Pais *
Nacionalidad *
Nivel de
estudios *
Deseo recibir información en mi e-mail o teléfono de forma gratuita.

Al presionar ENVIAR estás aceptando expresamente la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

 
 

Oposiciones a Bombers de Catalunya

Valoración de Buscaoposiciones
"¿Quieres ser bombero en Cataluña? Prepárate con MasterD"

Por Ainhoa Murgia

Modalidad de impartición

El curso preparatorio de las Oposiciones a Bombers de Catalunya se realiza de manera semipresencial.

Número de horas

La preparación del cuerpo de Bombers de Catalunya supone una dedicación constante tanto al estudio del temario propiamente dicho como a las pruebas físicas.

Precio del curso

Consultar precioConsultar con el centro

Dirigido a

Para hacer las Oposiciones a Bombers de Catalunya hay que tener la nacionalidad española o ser de un país de la UE, tener entre 19 y 65 años de edad, los permisos de conducir B y C y el Graduado Escolar o un título equivalente como estudios mínimos.

 

Empleabilidad

Algunas de las pruebas físicas que deberán realizarse en la oposición del Cuerpo de Bombers de Catalunya pueden ser: levantamiento de pesas, ejercicio acuático, subida de cuerda, velocidad y agilidad.

Salario esperado

Podrás obtener entre 17.000 y 20.000 euros anuales.

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposiciones a Bombers de Catalunya    
Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposiciones a Bombers de Catalunya    
Consultas al centro

Buenos días, ¿qué hay que hacer para poder Opositar a Bomberos de Catalunya?

¿Qué pruebas físicas requieren?

¿Cuál es el temario exigido para poder llegar a ser bombero?

Gracias.

Enviado a MasterD por Èric en Tarragona

Hola, quisiera saber qué estudios necesito para Opositar a Bombero y dónde los puedo realizar.

Ya de paso, ¿cuál es el sueldo mínimo de un bombero?

Enviado a MasterD por david en Barcelona

¿Quieres más información sobre esta oposición?

Mas informacion sobre Oposiciones a Bombers de Catalunya    

Oposiciones a Bombers de Catalunya


Está dirigido a...

aquellas personas que cumpliendo con los requisitos exigidos, deseen superar con éxito las oposiciones a Bombers de Catalunya

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

EL NOSTRE CURS

El sistema de preparació P8.10 garanteix la formació de cada un dels nostres alumnes fins a l’Aprovat. Cada alumne té a la seva disposició tots els mitjans materials, humans i tècnics de Master-D:
·Preparador personal i professor especialitzat.
·Seguiment personalitzat de la preparació.
·Objectius individuals.
·Atenció personalitzada.
·Temaris actualitzats permanentment en especialistes en la matèria.
·Material complementari.
·Informació sobre les convocatòries.
Serveis multimèdies en el propi centre.

La feina de bomber està dirigida a aquelles persones que volen dedicar el seu treball a les accions encaminades a evitar possibles incendis, a l’extinció d’aquests , a oferir ajuda i col·laboració a la societat evitant situacions de risc, proporcionar protecció i salvament.

Entre les funcions a desenvolupar pel cos de bombers es troben, l’extinció de focs i/o explosions, assistència tècnica ( que són intervencions no urgents, com pot ser obertura o tancaments de portes, neteja de carrers o desconnexions de timbres d’alarmes, etc) i també salvaments. Els casos més comuns són els d’auxili de ferits, accidents de tràfic amb auxilis a persones i rescats en ascensors.


FLEXIBILIDAD HORARIA:
Nos adaptamos a ti

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA:
Entrenador Personal

CASOS PRÁCTICOS:
Múltiples ejercicios y casos prácticos

22 DELEGACIONES:
Centros repartidos por toda España

CAMPUS VIRTUAL:
Learnnity: tu comunidad del aprendizaje

Requisitos de la Oposición

Es tracta d’una oposició de caràcter autonòmica: l’organisme convocant exigeix els requisits que consideri convenients per aquestes convocatòries. Aquests són:

·Ser espanyol.
·Tenir complerts els divuit anys i no arribar als 35 anys
·Estar en possessió del graduat en educació secundària, formació professional o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut en l’estranger, s’ha de disposar de l’homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
·Estar en possessió del permís de conduir de classe C o equivalents d’acord amb la normativa vigent, amb una antiguitat mínima d’un any
·Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient sancionador del servei de l’Administració Pública.

Descripción Pruebas Selectivas

PROVES

- Fase de concurs: no eliminatòria. Es valoraran els mèrits.
- Fase d’oposició: quatre proves de caràcter eliminatori.
- Primera Prova :
- Primer exercici: avaluació de l’aptitud
- Segon exercici. Qüestionari de 65 preguntes amb quatre
respostes alternatives. Temps màxim hora i mitja. Puntua
del 0 al 10.
- Tercer exercici: prova escrita i oral sobre la gramàtica i la
sintaxi de la llengua catalana. Apte o no apte. Temps
màxim una hora. Aquells que acreditin posseir el nivell B o
superior, quedaran exempts de realitzar la prova.

- Segona Prova:
- Realització de cinc exercicis: tracció general, Course navette,
circuit d’agilitat, flexió de braços i piscina. Les proves es
puntuaran segons les taules que surten publicades en les
bases de la convocatòria.

- Tercera Prova:
- Conducció de vehicles pesats.
- Quarta Prova:
- Reconeixement mèdic.

- Cinquena Prova:
- Avaluació Psicològica i entrevista personal

- Sisena Prova:
- coneixements llengua castellana (quedaren exemptes aquelles
que acreditin el certificat conforme amb l’estat espanyol)
Un cop superades aquestes proves, l’aspirant ingressa a l’Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya, per realitzar un curs selectiu. Aquest té una duració de 460 hores. Després es realitzarà un període de pràctiques de 240 hores en un parc de bombers.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Bomberos A Coruña
Bomberos Álava
Bomberos Albacete
Bomberos Alicante
Bomberos Almeria
Bomberos Asturias
Bomberos Ávila
Bomberos Baleares
Bomberos Barcelona
Bomberos Burgos
Bomberos Cantabria
Bomberos Castellón
Bomberos Ciudad Real
Bomberos Córdoba
Bomberos Cuenca
Bomberos Girona
Bomberos Granada
Bomberos Guipúzcoa
Bomberos Huesca
Bomberos Jaén
Bomberos León
Bomberos Lleida
Bomberos Lugo
Bomberos Madrid
Bomberos Málaga
Bomberos Murcia
Bomberos Navarra
Bomberos Palencia
Bomberos Pontevedra
Bomberos Salamanca
Bomberos Segovia
Bomberos Sevilla
Bomberos Soria
Bomberos Tarragona
Bomberos Teruel
Bomberos Toledo
Bomberos Valencia
Bomberos Valladolid
Bomberos Vizcaya
Bomberos Zamora
Bomberos Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Bombero en el Pais Vasco (solo preparan a alumnos de Vizcaya y Guipuzcoa)

Centro : Campus Training
Modalidad : A Distancia. SemiPresencial.


Oposiciones a Bombero de la Generalitat de Catalunya en Granollers

Centro : TRIA FORMACIO
Modalidad : SemiPresencial.


Oposiciones a Bombero

Centro : Titulae
Modalidad : OnLine. Presencial.


Oposiciones a Bomberos de la Generalitat (solo preparan alumnos de Girona)

Centro : Orbita Gironina
Modalidad : SemiPresencial.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
¿Quieres saber más sobre esta oposición? Solicita información gratis
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas