Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Bomberos A Coruña
-Bomberos Álava
-Bomberos Albacete
-Bomberos Alicante
-Bomberos Almeria
-Bomberos Asturias
-Bomberos Ávila
-Bomberos Baleares
-Bomberos Barcelona
-Bomberos Burgos
-Bomberos Cantabria
-Bomberos Castellón
-Bomberos Ciudad Real
-Bomberos Córdoba
-Bomberos Cuenca
-Bomberos Girona
-Bomberos Granada
-Bomberos Guipúzcoa
-Bomberos Huesca
-Bomberos Jaén
-Bomberos León
-Bomberos Lleida
-Bomberos Lugo
-Bomberos Madrid
-Bomberos Málaga
-Bomberos Murcia
-Bomberos Navarra
-Bomberos Palencia
-Bomberos Pontevedra
-Bomberos Salamanca
-Bomberos Segovia
-Bomberos Sevilla
-Bomberos Soria
-Bomberos Tarragona
-Bomberos Teruel
-Bomberos Toledo
-Bomberos Valencia
-Bomberos Valladolid
-Bomberos Vizcaya
-Bomberos Zamora
-Bomberos Zaragoza

Oposiciones » Oposiciones a Bomberos » Oposiciones a Bomberos Ayuntamiento de Barcelona » Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

AULA CAT

Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Nombre : AULA CAT
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar

Servicio de Alertas
Recibe información de nuevas oposiciones similares a
Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)
Llama al 900 535 019 o completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

*Campos obligatorios

Al ENVIAR este formulario estás aceptando expresamente las reglas de uso y nuestra política de protección de datos.

Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)

Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com


Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona (Solo preparan a alumnos de Girona y Tarragona)


Está dirigido a...

- Si has pensat en això moltes vegades. Fora dubtes. Ara és el teu moment.

- Fes-te bomber de l'Ajuntament de Barcelona, és un treball espectacular, amb moltes emocions. Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida. Tindràs una feina que et oferirà grans recompenses, tant a nivell personal com professional. No hi ha moltes oportunitats laborals que ofereixin tantes coses.

Descripción del Curso que prepara esta Oposición

Introducció:

Aconsegueix una plaça de Bomber per les properes convocatòries que oferirà l’Ajuntament de Barcelona. Tens moltes possibilitats d obtenir plaça fixa, i assegurar-te el teu futur, amb unes condicions laborals úniques:

Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
Jornada laboral contínua
Salari aproximat de 2.000 € / mes
Excedències, dies d assumptes propis.
Possibilitat de promoció interna.


El Mètode de formació AULACAT,t ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no son pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.


Descripció:

El Mètode de formació de Aulacat, t ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.


Serveis que ofereix el cos de Bombers l Ajuntament de Barcelona.

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, ofereix serveis a la comunitat dirigits a millorar la confiança que té el Poble en la seguretat que li garanteix el Govern. Entre d altres:

Atén trucades d emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.
Revisa els plans de construcció d edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d acord amb la reglamentació de prevenció.
Emet certificacions d incendis i s orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d alta elevació, siguin aquests d oficina o d habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.
Ensinistra el personal d empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d incendis.
Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d Incendis.
Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d alt risc per sol·licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d Incendis.


Coneixements, habilitats i destreses que adquiriràs en aquest treball:

CONEIXEMENTS EN:
Extinció d incendis, rescat i salvament.
El maneig d equips de radiocomunicacions.
Mètodes usats en l emmagatzematge d equips.
Primers Auxilis.
Maneig defensiu.
Mecànica i electromotriu de vehicles.
Eines Bomberiles.

HABILITAT PER:
Extingir incendis.
Rescatar persones afectades.
Mantenir relacions personals.
Brindar primers auxilis.
Tractar en forma cortès al personal i públic en general.

DESTRESES A:
El maneig d equips d extinció d incendis.
El maneig d equips de rescat i salvament.
El maneig d equips de radiocomunicacions.
El maneig d unitats bomberiles.

ENSINISTRAMENT REQUERIT:
Eines Bomberiles
Bomber Professional.
Ràdio Operador
Incendis Forestals.
Extintors
Equips autocontinguts.
Ascensors.
Prevenció d Incendis.
Maneig Defensiu.
Maneig d Unitats d Emergència.
Ofidiología.
Ortografia i Redacció.
Tècniques de Rapel.
Relacions Humanes.
Electromotriu.
Mecànica.


Programa Formatiu:

El curs preparatori per a l’oposició de Bomber de l Ajuntament de Barcelona s’imparteix en modalitat online. El punt fort d’aquest mètode de preparació és que podràs decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar. L’eina per dur a terme aquesta formació és el Campus Virtual, la plataforma educativa que la nostra web posa a disposició dels alumnes i a través de la qual seguiràs el teu estudi i t’informaràs de les convocatòries properes, a banda de que potenciarà l’acostament amb el tutor i farà més fàcil la relació entre el centre i l’alumne.

El sistema d’estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. El tutor online dissenya un pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
2. El tutor online planifica i exposa els objectius d’estudi que l’alumne ha d’assolir.
3. L’alumne treballa el tema planificat des de casa.
4. El tutor online resol tots aquells dubtes que l’alumne plantegi sobre el material treballat.
5. L’alumne realitza una prova d’avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.


A més a més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d’estudis totalment personalitzat a les necessitats de cada alumne i seguiment personalitzat durant tot el curs amb assessors pedagògics i professors experts en les matèries.
Avaluació contínua, que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apresos.
Metodologia asíncrona i guiada: el tutor guiarà i orientarà als alumnes durant tota la seva formació adaptant les estratègies educatives en cada cas concret, respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne.
Comunicació interactiva amb el tutor a través del Campus Virtual i de les Aules de debat i discussió.
Resolució de tots els dubtes que et puguin sorgir durant l’estudi en un termini màxim de 24 hores.
Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixen. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d’entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves.
Titulació: Diploma acreditatiu de la preparació de 800hores de l’oposició.Requisitos de la Oposición

Es tracta d una oposició de caràcter autonòmic: l organisme convocant exigeix els requisits que considera convenients per cobrir aquesta plaça. Els requisits exigits normalment per aquestes convocatòries des de la Generalitat són els següents:

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
- Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministerio de Educación Política Social y Deporte.
- Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
- Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
- Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de finalització de la presentació d’instàncies.
- No està inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
- Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recullen les bases. Aquest certificat serà imprescindible presentar-lo en el moment que tinguin lloc les proves físiques. La no presentació o la presentació de qualsevol altre document que no sigui el certificat mèdic oficial en l’imprès oficial serà motiu d’exclusió del procés de selecció.
- Haver satisfet la taxa d’inscripció.

Temario de la Oposición

PRIMERA PART:

Tema 1. La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
Tema 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
Tema 3. L Estatut d Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
Tema 4. La Carta municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.
Tema 5. El Municipi: Elements que l integren. Estructura política i executiva de l Ajuntament de Barcelona.
Tema 6. Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.
Tema 7. L Estatut de l Empleat Públic.
Tema 8. La protecció civil a l Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d emergència.

SEGONA PART:

Tema 1. Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.
Tema 2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: classes de focs. La transmissió del calor.
Tema 3. Propagació d un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d actuar.
Tema 4. Agents i productes extintors: Extinció d incendis, agents o productes extintors.
Tema 5. Tipus d extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d extinció.
Tema 6. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d impulsió. Denominació dels extintors segons l agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
Tema 7. Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d un accidentat.
Tema 8. Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
Tema 9. Intoxicacions i cremades. Generalitats.
Tema 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
Tema 11. Prevenció: Conceptes bàsics d evacuació, compartimentació i instal·lacions. Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.
Tema 12. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
Tema 13. Instal·lacions de subministrament energètic (Electricitat, gas, etc.). Conceptes bàsics.
Tema 14. Coneixements d edificis. Apuntalaments.
Tema 15. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats. Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.
Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Bomberos A Coruña
Bomberos Álava
Bomberos Albacete
Bomberos Alicante
Bomberos Almeria
Bomberos Asturias
Bomberos Ávila
Bomberos Baleares
Bomberos Barcelona
Bomberos Burgos
Bomberos Cantabria
Bomberos Castellón
Bomberos Ciudad Real
Bomberos Córdoba
Bomberos Cuenca
Bomberos Girona
Bomberos Granada
Bomberos Guipúzcoa
Bomberos Huesca
Bomberos Jaén
Bomberos León
Bomberos Lleida
Bomberos Lugo
Bomberos Madrid
Bomberos Málaga
Bomberos Murcia
Bomberos Navarra
Bomberos Palencia
Bomberos Pontevedra
Bomberos Salamanca
Bomberos Segovia
Bomberos Sevilla
Bomberos Soria
Bomberos Tarragona
Bomberos Teruel
Bomberos Toledo
Bomberos Valencia
Bomberos Valladolid
Bomberos Vizcaya
Bomberos Zamora
Bomberos Zaragoza

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Bombero de Murcia

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
Servicio de Alertas
Recibe información sobre oposiciones similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas