Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

-Mossos d Esquadra Barcelona
-Mossos d Esquadra Girona
-Mossos d Esquadra Lleida
-Mossos d Esquadra Madrid
-Mossos d Esquadra Tarragona

Oposiciones » Oposiciones Cuerpos y Fuerzas de Seguridad » Oposiciones a Mossos D`Esquadra » Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)

Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones

Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)

Nombre : Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Tfno. : 900 535 019 Modalidad : Distancia OnLine Presencial Semipresencial
Precio : Consultar
Mas informacion sobre Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)    

Bien !!! ¿Puedo ayudarte a saber mas sobre esta Oposición?

Para recibir mas INFORMACION TOTALMENTE GRATUITA sobre Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya), rellena y envía el siguiente formulario. Si prefieres llámanos al 900 535 019

Más información acerca de
Oposicion: Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya) - Servicio Orientacion al Opositor Buscaoposiciones
Nombre *
Apellidos *
Teléfono * 9 digitos
E-mail *
Cp *
Provincia *
Pais *
Comentarios
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
 
 

Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)    
Opiniones de alumnos (0 opinion)
Profesores:
Temario:
Instalaciones:
Atención al alumno:
Material didáctico:
Opinión global:
 
Escribe tu opinión
Soy exalumno
*Tu Opinión
*Título
* Email
* Nombre
Publicar opinión con nombre

Al seleccionar "Enviar" estás aceptando la política de protección de datos de Buscaoposiciones.com

¿Quieres más información sobre este curso?

Mas informacion sobre Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)    

Oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)


Está dirigido a...

Aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, deseen superar con éxito las oposiciones a Mossos D´esquadra (Generalitat de Catalunya)

Requisitos de la Oposición

REQUISITOS

- Tenir la nacionalitat espanyola
- Tenir el Títol de Graduat Escolar, o qualsevol altre de nivell superior
- Tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys
- No estar inclòs en el cuadre d’exclusions mèdiques que es publica amb la convocatòria
- Tener una alçada mínima de 1.70m els homes i de 1.60m les dones
- No haver estat condemnat per cap delicte i no estar inhabilitat per l’excercici de les funcions públiques ni estar separat (mitjançant expedient disciplinari), del servei de cap Administració Pública
- Tenir el permís de conduir de vehicles de la clase B
- Comprometre’s a portar armes

Causes d’exclusió mèdica

I. Antropometria

1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant
i no dominant, pel que fa a les dones.

II. Malalties, lesions i defectes físics

1. Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.

2. Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3. Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

4. Aparell digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncreas exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.
4.4 Úlcera gastroduodenal.

5. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

6. Aparell locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor
que a judici del tribunal dificulti l’exercici
de les funcions policials.

7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al
qual aspira.

8. Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.

9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi .

10. Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual llunyana monocular sense correcció inferior a 4/10 (0,4).
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

11. Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial.

12. Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

Temario de la Oposición

TEMARI

- ÁMBIT A: Coneixements de l’entorn.
- ÁMBIT B: Institucional.
- ÁMBIT C: Seguretat i Policia.
- ÁMBIT D: Actualitat
- Coneixement de l’entorn polític i econòmic
a) Nacional
b) Internacional
- Psicotècnics

Descripción Pruebas Selectivas

EXAMEN

- 1ª Proba: - Excercici de coneixements. 60 preguntes. (0/10)
- Proba Aptitudinal. Test (0/10)
- Personalitat (apte/no apte)
- 2ª Proba: - Coneixements de llengua catalana (oral i escrit)
- 3ª Proba: - Revisió Mèdica - excercicis físics (0/10)
- 4ª Proba: - Entrevista Personal (apte/no apte)

Fechas en las que se imparte

Horario: obert de dilluns a divendres de les 9hs a les 14hs y de les 16hs a les 20hs y dissabtes de les 9hs a les 14hs

 
Oposiciones en otras provincias
Seleccione provincia

Mossos d Esquadra Barcelona
Mossos d Esquadra Girona
Mossos d Esquadra Lleida
Mossos d Esquadra Madrid
Mossos d Esquadra Tarragona

Si no encuentra la oposición que desea puede encontrar otras oposiciones similares en las siguientes Oposiciones y Categorías Relacionadas


Oposiciones a Mossos D´Esquadra

Centro : MasterD
Modalidad : OnLine. SemiPresencial.


Oposiciones a Mossos d'Esquadra (Solo preparan a alumnos de Barcelona y Tarragona)

Centro : Campus Training
Modalidad : A Distancia. SemiPresencial.


Oposiciones a Mosso d´ Esquadra en Granollers

Centro : TRIA FORMACIO
Modalidad : SemiPresencial.


Oposiciones a Mosso d´ Esquadra (Solo preparan a alumnos de Girona)

Centro : Orbita Gironina
Modalidad : SemiPresencial.


Oposiciones a Guardia Civil

Centro : CEFES Escuela de Negocios
Modalidad : Presencial.
+

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS - AVISO LEGAL - NORMAS USO DEL FORO
Copyright 2002 Educaedu Business S.L.
- CIF: B-95610580.
¿Quieres saber más sobre esta oposición? Solicita información gratis
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas